Home

Home / Home

„Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity – projekt vzdelávania mládeže“

Cieľom projektu je pripraviť viacjazyčný nástroj vo vyučovacom procese, ktorý priamo prispieva k zvyšovaniu úrovne povedomia u stredoškolských školských detí v oblasti multikulturalizmu a národnej identity a tak im umožní sa ľahšie začleniť do multikulturnej spoločnosti.

Partneri projektu:


The news

10 október 2017

… naši výskumníci z Katedry manažmentu sa po prvýkrát zúčastnili medzinárodného projektu, ktorého záverečné stretnutie sa konalo v poľskej Lodži… V dňoch 28. a 29.9.2017 sa v poľskej Lodži konalo záverečné stretnutie riešiteľského tímu medzinárodného projektu Multikulturalizmus z programu Erasmus +. Na stretnutí sa zo Slovenska zúčastnili zástupcovia Katolíckej univerzity, Pedagogickej fakulty, Inštitútu Štefana Náhalku […]

žiadne komentáre

28 jún 2017

… zúčastnili ste sa, prípadne ste sa nemohli zúčastniť našej multikultúrnej vedeckej konferencie, ktorú zorganizovala Katedra manažmentu na tému „Youth and Multiculturalism in Slovakia, Poland and United Kingdom“? Na pripomenutie, alebo priblíženie tejto výnimočnej udalosti vám ponúkame zostrih na: http://www.tvlux.sk/archiv/play/12396 Medzinárodná konferencia „Mladí a multikulturalizmus na Slovensku, v Poľsku a vo Veľkej Británii“ Štefana Náhalku […]

žiadne komentáre

3 február 2017

… naši zástupcovia sa vrátili z Bradfordu. Naša Katedra manažmentu v Poprade rieši medzinárodný vedecký projekt… Dnes vám ponúkam viac informácií z tohto významného podujatia, tak, ako ich zachytila naša pani Ing. Anna Diačiková, PhD. Názov projektu je Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity – projekt vzdelávania mládeže. Hlavným cieľom projektu je rozvoj inovácií prostredníctvom prípravy […]

žiadne komentáre

Rovnosť a rozmanitosť v oblasti vzdelávania Bradford, Veľká Británia

Prvá konferencia projektu s témou Multikulturalizmus so zreteľom na zachovanie identity; Rovnosť a rozmanitosť v oblasti vzdelávania, sa konala v dňoch 23. a 24. januára 2017 v anglickom Bradforde. Okolo 60 účastníkov konferencie, či už priamych riešiteľov projektu a ďalších participujúcich organizácií si odovzdávali svoje znalosti a skúsenosti z oblasti života multikultúrnej spoločnosti mladých a […]

žiadne komentáre

Multikulturalizmus z pohľadu kultúrnej identity – projekt vzdelávania mládeže

Dĺžka trvania riešenia projektu: 1 rok, t.j. 1.okt. 2016 – 30.sept. 2017

žiadne komentáre


Co-funded under the Erasmus + Programme of the European Union