Rovnosť a rozmanitosť v oblasti vzdelávania Bradford, Veľká Británia

Home / noviny / Rovnosť a rozmanitosť v oblasti vzdelávania Bradford, Veľká Británia

Prvá konferencia projektu s témou Multikulturalizmus so zreteľom na zachovanie identity; Rovnosť a rozmanitosť v oblasti vzdelávania, sa konala v dňoch 23. a 24. januára 2017 v anglickom Bradforde. Okolo 60 účastníkov konferencie, či už priamych riešiteľov projektu a ďalších participujúcich organizácií si odovzdávali svoje znalosti a skúsenosti z oblasti života multikultúrnej spoločnosti mladých a ako napomôcť ich vzájomnému dialógu.

Multikulturalizmus so zreteľom na zachovanie identity; Rovnosť a rozmanitosť v oblasti vzdelávania Bradford, Veľká Británia, 23. a 24. január 2017

Konferenciu otvorila Aleksandra Marcinkowska z partnerskej organizácie Butterflies, ďalej vystúpil zástupca poľského veľvyslanectva zodpovedný za oblasť vedy a vzdelávania vo Veľkej Británii Janusz Wolosz, riaditeľka programu Erasmus+ v Poľsku Aleksandra Scibich-Kopiec, Ewa Witkowska z partnerskej organizácie Eduexpert, ktorá je hlavným koordinátorom projektu a mnoho ďalších.
Na konferencii slovenskú stranu zastupovali prof. Ing. Alena Daňková, CSc., riaditeľka Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade a vedúca Katedry manažmentu, doc. Dr. Anton Lisnik, PhD., vedúci projektu a Ing. Anna Diačiková, PhD., odborný asistent katedry, ktorá na konferencii vystúpila s prednáškou Skúsenosti s diverzitou v slovenskom vzdelávacom systéme. Doc. Lisnik informoval prítomných o metodike výskumu kompetencií stredoškolákov, ktorý realizuje slovenská strana na slovenských, ale aj poľských a anglických školách, aby bolo možné získané výsledky komparovať. Prof. Daňková v rámci panelovej diskusie informovala o procese výberu a rozhodovania sa stredoškolákov o vysokoškolské štúdium.
Druhá konferencia sa uskutoční v druhej polovici júna na pôde Katedry manažmentu v Poprade, na ktorej sa zúčastnia aj študenti stredných škôl, kde bol robený výskum a záverečná konferencia projektu bude na jeseň 2017 vo Waršawe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *