O projekcie

Home / O projekcie

Wielokulturowość od wieków kreśli na mapie Europy różne scenariusze. Oni i my – to podział, który naturalnie wpisuje się zarówno w historię, jak też współczesne funkcjonowanie społeczeństwa i jednostki. Podkreśla odmienność i broni tożsamości. Niestety coraz rzadziej chodzi o eksponowanie tego, co indywidualne, a coraz częściej wybrzmiewa pejoratywne mówienie o odmienności. Tolerancja, szacunek, zrozumienie, to pojęcia, którymi bombardowana jest młodzież, ale w dalszym etapie nie kryją się już za tym żadne wartości. Multikulturowość i transkulturowość brzmią dla młodych ludzi cały czas obco. Są równie egzotyczne, jak afrykańskie plemiona zamieszkujące Dolinę Omo.

Samuel p. Huntington w „Zderzeniu cywilizacji” pisze: „Ludzkość wstępuje w erę, w której różne cywilizacje będą musiały się nauczyć, jak ze sobą egzystować i dokonywać pokojowej wymiany, ucząc się od siebie, poznając swoje dzieje, sztukę, kulturę, wzajemnie wzbogacając swoje życie. Alternatywą jest brak porozumienia, napięcie, zderzenie i katastrofa”.
Dlatego też ważne jest, by uwrażliwiać młodych ludzi na wielokulturowość, nie zapominając jednocześnie o zachowaniu tożsamości narodowej. Jest to zagadnienie trudne do realizowania. Choć dużo mówi się o innych kulturach i religiach, to wciąż brakuje materiałów skierowanych bezpośrednio do młodzieży. Pedagodzy podejmując zagadnienia związane z wielokulturowością mają ograniczone pole działania, ponieważ nie mają ciekawych, nowoczesnych i wielowymiarowych materiałów wspomagających pracę w tym zakresie.

Projekt „Wielokulturowość w obliczu zachowania tożsamości – projekty edukacyjne młodzieży” ma na celu stworzenie zasobów edukacyjnych, w tym też narzędzi cyfrowych, adresowanych do uczniów. Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w takich aspektach jak wielokulturowość, dialog międzykulturowy, integracja i tożsamość narodowa. Nowoczesne narzędzia edukacyjne pozwolą na poszerzanie wiedzy o różnorodności społecznej, kulturowej, religijnej. Umocnią pozytywne myślenie o odmienności, tolerancji, akceptacji, przenikaniu się kultur i tradycji. Uświadomią też wartości płynące z życia w europejskim tyglu.

Współczesność stawia przed młodymi ludźmi coraz nowsze wyzwania. Istotne jest, by w dobie globalizacji, zachować lokalne wartości i tradycje, jednocześnie tworząc wspólną światową kulturę. Uświadomić młodemu pokoleniu, jak odnosić się do inności i o niej mówić. Synkretyzm kulturowy może zaowocować wieloma pozytywnymi zmianami, ciekawymi doświadczeniami i nową jakością postrzegania świata. Kontakt rozmaitych kultur zawsze obfituje w ścieranie się ze sobą pewnych elementów składowych. Jeden obszar kulturowy wpływa na inne. I choć dzieje się to do wieków, stosunkowo niedawno zaczęło zaprzątać wielkich myślicieli.

Antropolog Eric Wolf w jednej ze swoich prac napisał: „Starożytna Grecja spłodziła Rzym, Rzym spłodził chrześcijańską Europę, Europa dała początek Odrodzeniu, Odrodzenie Oświeceniu, Oświecenie – demokracji politycznej i rewolucji przemysłowej. Przemysł skrzyżowany z demokracją stworzył Stany Zjednoczone. (…) To historia sukcesu moralnego, sztafeta, w której każdy biegacz przekazuje następnemu pochodnię wolności” („Europa i ludzie bez historii”). Współczesne pokolenie młodych ludzi jest kolejnym etapem w tej światowej sztafecie.